Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

zavra
7615 b4d5
Reposted fromLuna- Luna- viaSkydelan Skydelan
7254 9d2f
Reposted fromrivela rivela viaSkydelan Skydelan
3312 18b7 500
Reposted fromskywillow skywillow viaSkydelan Skydelan
zavra
zavra
8836 b5e3
Reposted fromoll oll viamsofall msofall
zavra
2746 d8bb 500
Reposted fromkatsiu katsiu viamsofall msofall
0544 de0f
Reposted fromtron tron viamsofall msofall
zavra
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viamsofall msofall
zavra
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viamsofall msofall
zavra
6080 91db

gumdropbuttons:

2017 mood

4531 6fb4 500

qpulm:

Voyage in Time (Andrei Tarkovsky, 1983)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaSkydelan Skydelan
8232 95b8
Reposted fromerial erial viaSkydelan Skydelan
zavra
Trudno mi było pogodzić się z tym, że nie czuła do mnie (...) prawie nic, a może w ogóle nic. Niekiedy bolało mnie to tak bardzo, że miałem wrażenie jakby ktoś mi dłubał nożem we wnętrznościach. Mimo to godziny, które z nią spędziłem były cenniejsze niż wszystko inne. Pomagała mi zapomnieć o uczuciu samotności, które mi nieustannie towarzyszyło. Rozszerzała granice mojego świata, Dzięki niej mogłem głęboko zaczerpnąć świeżego powietrza. Tylko ona umiała tego dokonać.
— Haruki Murakami
Reposted fromyourtitle yourtitle viaSkydelan Skydelan
zavra
Wszystko kiedyś było trudne, nim stało się łatwe, więc nie poddawaj się.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
zavra
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaSkydelan Skydelan
zavra
3367 df48
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
9878 082c 500

blackpicture:

David Seymour
A boy transports chairs from the carpenter’s workshop to the vernishing shop. Bari. Italy (1948)

Reposted fromkimik kimik
9870 4785 500

undesordredelicieux:

Ma préférée de David Seymour,
Calabre, 1950

Reposted fromkimik kimik
zavra
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl