Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

zavra
1789 0bed

April 17 2017

5644 9140 500

absolution-v:

Un mondo nuovo (Un monde nouveau) 1966, Vittorio De Sica.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaSkydelan Skydelan
zavra
2806 4d0f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
3261 0148 500
Reposted fromjohnstaedler johnstaedler viaSkydelan Skydelan
3261 0148 500
Reposted fromjohnstaedler johnstaedler viaSkydelan Skydelan
5450 363d 500
zavra
2357 c601 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaSkydelan Skydelan
zavra
1487 13d9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
zavra
0796 3344
Reposted fromiamstrong iamstrong viaSkydelan Skydelan
zavra

Niezadowolenie z siebie to podstawa każdego prawdziwego talentu – pisał Antoni Czechow. Niezadowolenie z siebie i z życia to depresja – podają poradniki kobiece. Komu ufać?

Całe życie towarzyszy mi poczucie niewystarczającego zadowolenia z siebie. Bez względu na to, ile komplementów bym nie usłyszała, nagród nie zdobyła, cały czas mam poczucie, że mogłam zrobić coś jeszcze lepiej. Lepiej rozpocząć dzień, lepiej wyglądać, więcej pracować, mądrzej wydać pieniądze, zrobić coś szybciej, wolniej, dokładniej. Ładniej narysować na oku kreski, być mądrzejszą, zabawniejszą, bardziej elokwentną. Mieć coś do powiedzenia na każdy temat, nie jąkać się w wywiadach telewizyjnych. Rozsądniej wybrać,  modniej się ubrać, wcześniej kłaść się spać, pewniej prowadzić samochód, częściej odmawiać, mniej się martwić.

Pożyteczniej wykorzystywać wolny czas, ładniej wychodzić na zdjęciach, dokładniej przewidzieć własną przyszłość.

Lepiej zakończyć ten tekst…

zavra
Dbaj o siebie (...). Masz kochać. Masz przetrwać. Czasami śmiej się, czasami płacz. Czasami coś ci się uda, czasami nie, ale zawsze idź do przodu (...). I przez cały czas pamiętaj, że twoja matka cię kocha.
— Carrie Ryan
Reposted fromzoou zoou viaSkydelan Skydelan
zavra
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viaSkydelan Skydelan
zavra
6324 0e71
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSkydelan Skydelan
zavra
tak dużo o Tobie myślę, że chyba już zmyślam
Reposted fromsewkagold sewkagold viaSkydelan Skydelan
3170 6917 500

kvtes:

birdasaurus:

Pocoapoco

showers + windows. one of my favorite things.

Reposted fromkimik kimik
3168 26db 500
Reposted fromkimik kimik
3167 8413
Reposted fromkimik kimik
3168 26db 500
Reposted fromkimik kimik

April 16 2017

zavra
6532 1807 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl